USAID Program "Konkurencyjnej Gospodarki Ukrainy"

Cukiernia  Yarych rozpoczyna współpracę z Programem USAID Konkurencyjnej Gospodarki Ukrainy (CER). W ramach współpracy Yarych planuje rozszerzyć eksport oraz zintensyfikować poszukiwania partnerów na rynkach docelowych, czyli na rynkach USA i UE. Przypomnijmy, że w latach 2019-2020 Yrych był także uczestnikiem programu szkoleniowego Export Evolution Pro, celem  którego było wsparcie internacjonalizacji biznesu. Dzięki Export Evolution Pro Yarych opracował plan eksportu, aby wejść na rynek amerykański